{BANNERREGEL}

VSR-KMS Kwaliteitsmetingen

Om het schoonmaakwerk op een hoger plan te kunnen brengen, is de bewaking van de kwaliteit een voorwaarde. Als VSR Kwaliteitsinspecteur zijn wij bevoegd om kantoren, bedrijfspanden en instellingen te inspecteren door het VSR kwaliteitsmeetsysteem in te voeren.

Middels dit systeem is het mogelijk dat u dagelijks of periodiek met behulp van het VSR-DKS formulier controleert of de schoonmaak correct wordt uitgevoerd. Voor het schoonmaakbedrijf is dit meetsysteem tevens een tool om haar medewerk(st)ers mee aan te sturen.

Het vervolg op de inspectie is tevens dat u ons als onafhankelijk bureau inschakelt om periodiek te controleren of de gemaakte afspraken met uw schoonmaakleverancier worden nagekomen doordat wij met behulp van het VSR meetsysteem een meting doen van de schoonmaak. 

Als opdrachtgever heeft u zo het bewijs dat uw schoonmaakbedrijf zich wel of niet aan de afspraken houdt, en als aannemer, schoonmaakbedrijf, kunt u aantonen dat u heeft uitgevoerd wat van u wordt verwacht. 

Kijk voor de aanvullende informatie over VSR op www.vsr-org.nl of contact ons voor toelichting en/of offerte.

Kennismaken?

Ben je benieuwd wat Brouwer Clean Consult voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.